تبلیغات
طنین تنهایی

طنین تنهایی

<:P:>از تهی سرشار
جویبار لحظه ها جاریست
چون سبوی تشنه کآندر خواب بیند آب ،واندر آب بیند سنگ،
دوستان و دشمنان را می شناسم من
زندگی را دوست می دارم
مرگ را دشمن

وای ،اما_با که باید گفت این؟_من دوستی دارم

که به دشمن خواهم از او التجا بردن

                                                              « مهدی اخوان ثالث »

<:P:> 

<:P:>


+نوشته شده در چهارشنبه 19 اسفند 1383 ساعت08:03 ق.ظ توسط امین | نظرات |