تبلیغات
طنین تنهایی - فریاد و فریاد و فریاد در سكوت من جاریست ، چرا كسی چیزی نمیشنود ؟

طنین تنهایی

<:P:>

از جمع من تــــــــــا ضرب تو

راهی بجـــــز تفریق نیست

 

دلـخوش بـــه مجذورم مكن

اینجـــــا مگر تقسیم نیست

 

بــا رادیكـــال عشق بیــــا

تــــا بشكند تـــــــوان تـــو

 

چیزی نچــــرخــد بهتــــر از

سینوس مــن آلفای تـــــو

 

  اگـــــــــــر عاشق شود y

بی پرده  x2 می شود

 

چـــیزی شبیه معـجــــــــزه

بــــــا جذر ممكن می شود

 

گـــــــر x داری در ســــوال

جـــــایی برای ترس نیست

 

در انــتــهــــای مــسئلــه

دیگر مجـــــال بحث نیست


+نوشته شده در سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 ساعت01:05 ق.ظ توسط امین | نظرات |