تبلیغات
طنین تنهایی - می توان...

طنین تنهایی

 

بر ورق های دفتری با شعر می توان بر سرزمین آرزو ها حكم راند

می توان در باد پیچید وُ به دنیایی دگر، آزاد راند

می توان چون ذره ای ، تا ابرها پرواز كرد

می توان همواره طرح دیگری آغاز كرد

می توان پَر باز كرد ، تا نور رفت

می توان در جاده های زندگی ، پُر دور رفت

می توان در تلی از اندوه بی پایان دلی پر شور داشت

می توان در باغ های نا امیدی بذری از امید كاشت

می توان با شعر ها تا ماه رفت

می توان در جاده های پر ستاره راه رفت

می توان از قید و بند آزاد شد خندید

می توان جام شرابی سركشید آواز خواند رقصید

می توان دردفتر خود غصه ها را چاره كرد

می توان زنجیر عادت های دیرین پاره كرد

می توان سد را شكست می توان بند قفس ها را گسست

می توان چون مرغ آزادی به هر بامی نشست

می توان تا بی نهایت بر افق ها چشم دوخت

می توان چون شاپرك عاشق شد وُ از عشق سوخت

می توان از راه رفته باز گشت

می توان دنبال رؤیا های رنگی رفت وُ هرگز برنگشت ¤

 

 

 


+نوشته شده در سه شنبه 31 خرداد 1384 ساعت03:06 ق.ظ توسط امین | نظرات |