تبلیغات
طنین تنهایی - یادت هست ؟!!!

طنین تنهایی

 

به قلم سوگند و به زیبایی آب وشعر نا سروده مهتاب.تو قبول كرده بودی كه قسمتی از غمهایم مال تو باشد .

یادت هست؟

به وفا سوگند و زیبایی پرستو. تو قول داده بودی كه همیشه در كنارم باشی و یاریم كنی.

یادت هست؟

به عشق سوگند وبه دلداری عاشق.قرار بود هر روز به دیدنم بیایی تا از دلتنگیهایم برایت بگویم.

یادت هست؟

به زمین قسم و به آبی دریاها. قرار بود كه هر وقت دلم گرفت برایم قصه امید بخوانی .

یادت هست؟

به دنیا سوگند و به زیبایی دل تو.قرار گذاشتیم كه غروبها برای دلم خورشید باشی.

یادت هست؟

به غم سوگند و زیبایی واژه ها. تو قرار بود برایم واژهای جدید بیاوری تا ترانه هایم را كامل كنم.

یادت هست؟

به زندگی سوگند و به عشق شقایق. قول داده بودی كه اشكهایم را نبینی و خنده برایم بیاوری .

یادت هست؟

به خدا سوگند و دل غمناك من.تو قول داده بودی تو قول داده بودی.................

یادت هست؟


+نوشته شده در شنبه 15 مرداد 1384 ساعت02:08 ق.ظ توسط امین | نظرات |