تبلیغات
طنین تنهایی - اگر روزی!!!

طنین تنهایی

اگر روزی احساس كردی كه میخواهی گریه كنی

به من زنگ بزن

به تو قول نمی دهم

كه تو را بخندانم

اما میتوانم همراه تو گریه كنم.

اگر روزی خواستی فرار كنی

نترس و به من زنگ بزن

به تو قول نمیدهم از تو بخواهم كه نروی

اما میتوانم همراه تو بیایم.

اگر روزی خواستی صدای كسی را نشنوی

به من زنگ بزن

به تو قول میدهم به نزدت بیایم

و قول میدهم كه ساكت باشم.

اما اگر روزی به من زنگ زدی

و جوابی نشنیدی

خیلی زود به كنارم بیا

شاید به تو نیاز داشته باشم.

 


+نوشته شده در شنبه 15 اسفند 1383 ساعت07:03 ق.ظ توسط امین | نظرات |