تبلیغات
طنین تنهایی - به گذشته بنگر و شتاب دبروز ...

طنین تنهایی

          

                     در پیچ و خم کدام بازی روزگار خود را رها کردی ؟

به کدامین روز فنا شده ات می اندیشی...... و به کدامین عشق  پوچ و تو خالی!.......

هدف را گم کرده ای.... اصلا با چنین واژه ای آشنایی تو؟.....

از دلهای شکسته ای که به کوله بار خود افزودی سخن بگو.........

از افسوس هایی که بی ثمر بر جا نهادی ........

 واز خاطرات تلخ و شیرین سالی که پشت سر نهادی حرف بزن .......

دیدی چه زود گذشت لحظه ای درنگ کن و عقربه ها را به عقب باز گردان  تا ببینی با

احساس چه کردی ....... تا چه اندازه با درون خود بیگانه ای یا شاید آشنای غریبی که

هنوز فرصت اندیشیدن به خود و آنچه گذشت را نیافته  ای!.......

هنوز  قدری  وقت مانده.......

صدای تیک تاک ساعت را می شنوی.....

مگذار در دل تیره گیها گم شود ....

طراوت سبز بهار را ببین ......

فردا را دوباره بساز.......

سالی پر از زیباییها و نیکیها .....

و درونی سر شار از مهر و عطوفت!


+نوشته شده در سه شنبه 22 فروردین 1385 ساعت01:04 ق.ظ توسط امین | نظرات |